Giám đốc: Nguyễn Văn Minh

Ngành nghề: Thiết kế xây dựng

Thị Trường: Hồ Chí Minh

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Minh

Ngành nghề : Xây dựng, Nội thất

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K9

Xem chi tiết