Giám Đốc : Nguyễn Văn Lực

Ngành nghề : Sản xuất sản phẩm gốm sứ

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Lực

Ngành nghề : Bán lẻ đồng hồ, đồ trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K4

Xem chi tiết