Giám Đốc : Nguyễn Văn Kiên

Ngành nghề : May trang phục

Thị Trường : Toàn Quốc

Khoá học : K3

Xem chi tiết