Giám Đốc: Nguyễn Văn Hưng

Ngành nghề:Thiết kế và thi công các công trình dân dụng và công nghiệp

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K51

Xem chi tiết