Giám Đốc : Nguyễn Trọng Thành

Ngành nghề : Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô xe máy

Thị Trường : TP Hồ Chí Minh 

Khoá học : K77

Xem chi tiết