Giám Đốc : Nguyễn Thị Thuỷ

Ngành nghề : Quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K79, K83

Xem chi tiết