Giám Đốc : Nguyễn Thị Nguyện

Ngành nghề : Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Việt – Trung

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72

Xem chi tiết