Giám đốc: Nguyễn Thị Hạnh

Ngành nghề: Thiết bị nhà bếp và Khoá thông minh

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết