Giám Đốc : Nguyễn Quốc Việt

Ngành nghề: Công nghệ thông tin

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K67

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Quốc việt

Ngành nghề : Bán buôn Máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K20

Xem chi tiết