Giám Đốc : Nguyễn Phương Nam

Ngành nghề : Buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi,phần mềm

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72

Xem chi tiết