Giám Đốc : Nguyễn Ngọc Thành

Ngành nghề : Bất động sản

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K57

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Ngọc Thành

Ngành nghề : Buôn bán vật liệu xây dựng

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K12

Xem chi tiết