Giám Đốc : Nguyễn Ngọc Sơn

Ngành nghề : Cung cấp sản phẩm máy móc, thiết bị công nghiệp

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72

Xem chi tiết

Giám đốc: NGUYỄN NGỌC SƠN

Ngành nghề: Máy nông nghiệp

Thị trường: Các tỉnh miền Bắc

Khóa học: K45

 

Xem chi tiết