Giám Đốc: Nguyễn Hữu Hiệp

Ngành nghề: Phần mềm Quản trị doanh nghiệp

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K18

Xem chi tiết

Giám đốc : Nguyễn Hữu Hiệp

Ngành nghề : Phần mềm Quản trị doanh nghiệp dưới dạng dịch vụ (SAAS), chuyên sâu cho lĩnh vực xây dựng

Thị trường : Toàn Quốc

Khóa học : K18

 

Xem chi tiết