Giám Đốc : Nguyễn Đình Bình

Ngành nghề : Khách sạn

Thị Trường : Đà Nẵng

Khoá học : K4

Xem chi tiết