Giám Đốc : Mai Xuân Kiên

Ngành nghề : Sản xuất sản phẩm từ plastic

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K54

Xem chi tiết