Giám Đốc : Mạc Thị Tuyết Lan

Ngành nghề : Bán buôn hoá chất

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K79

Xem chi tiết