Giám Đốc : Lưu Thị Quỳnh Thư

Ngành nghề : Dịch vụ nhà hàng ăn uống

Thị Trường : TP Hồ Chí Minh 

Khoá học : K77

Xem chi tiết