Giám đốc: Lê Thị Trang

Ngành nghề: Vàng Bạc Đá Quý- Kim Cương

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết