Giám đốc: Lê Quốc Đại

Ngành nghề: Thi công xây dựng

Thị Trường: Miền Nam

Khoá học: K94

Xem chi tiết