Giám Đốc : Lê Công Lâm

Ngành nghề : Buôn bán vật liệu xây dựng, buôn bán gỗ và xuất khẩu gỗ

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K20

Xem chi tiết