Giám đốc: Khưu Tu Thanh

Ngành nghề: Sản xuất màng nhựa HDPE

Thị Trường: Đông Nam Bộ

Khoá học: K94

Xem chi tiết