Giám Đốc : Hoàng Văn Kiên

Ngành nghề : Sản xuất bao bì từ plastic

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K59

Xem chi tiết

Giám đốc: HOÀNG VĂN KIÊN

Ngành nghề: Bao bì nhựa, bao bì giấy

Thị trường: Toàn quốc

Khóa học: K35, K52, K71

Xem chi tiết