Giám Đốc : Hoàng Tuấn Hùng

Ngành nghề : Sản xuất bom bia, tủ bảo quản, kho lạnh

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K12

Xem chi tiết