Giám Đốc : Hoàng Thị Minh Liên

Ngành nghề : Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự

Thị Trường : TP Hồ Chí Minh

Khoá học : K59

Xem chi tiết