Giám Đốc : Dương Thu Huyền

Ngành nghề : Vệ sinh chung nhà cửa

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K79

Xem chi tiết