Giám Đốc : Đoàn Văn Hải

Ngành nghề : Thi công tháo dỡ, đào móng công trình xây dựng

Thị Trường : Hà Nội, Miền Bắc

Khoá học : K46

Xem chi tiết