Giám đốc: DO VAN VONG

Ngành nghề: Fast Food, Pizza

Thị trường: Canada

 

Xem chi tiết