Giám Đốc : Đỗ Văn Biên

Ngành nghề : Sản xuất các sản phẩm từ gỗ

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K17

Xem chi tiết