Giám đốc: Đinh Ngọc Kiên

Ngành nghề: Bất động sản

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K94

Xem chi tiết