Giám Đốc : Đặng Trung Thành

Ngành nghề: Đóng tàu, Sửa chữa và kinh doanh dịch vụ

Thị Trường: Hồ Chí Minh , Bà Rịa – Vũng Tàu 

Khoá học: K62

Xem chi tiết