Giám Đốc : Đặng Tiến Hợp

Ngành nghề : Bán lẻ trong siêu thị

Thị Trường : Toàn Quốc

Khoá học : K1

Xem chi tiết