Giám đốc: Đặng Ngọc Tuyết Trinh

Ngành nghề: Kinh doanh dược

Thị Trường: Miền nam

Khoá học: K99

Xem chi tiết