Giám Đốc : Đặng Đình Dũng

Ngành nghề : Sản xuất linh kiện điện tử

Thị Trường : Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc

Khoá học : K19

Xem chi tiết