Giám đốc: Chí Ngọc Yến

Ngành nghề: Đồ gỗ nội thất

Thị Trường: Châu Âu, Châu Á 

Khoá học: K94

Xem chi tiết