Giám Đốc:Cao Tiến Thành

Ngành nghề:Thời Trang

Thị trường: Toàn quốc

Khóa: K48

Xem chi tiết