Giám Đốc : Bùi Văn Trường

Ngành nghề : Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K52

Xem chi tiết