Giám Đốc : Bùi Đăng Khoa

Ngành nghề : Bán buôn ác quy, Vật tư tàu thuỷ

Thị Trường : Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Khoá học : K51

Xem chi tiết