Giám đốc: Trần Tuấn Anh

Ngành nghề: Thiết kế và thi công Nội thất

Thị Trường: Hồ Chí Minh 

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Trung Kiên

Ngành nghề: Siêu thị hàng tiêu dùng

Thị Trường: Lào Cai

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám đốc: Lưu A Sênh

Ngành nghề: In ấn tem nhãn

Thị Trường: Bình Dương , Đồng Nai

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Duy Hạnh

Ngành nghề: Thiết bị văn phòng

Thị Trường: Vũng Tàu, Đồng Nai, Sài Gòn

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Khải Hoàn

Ngành nghề: Đầu tư định cư Quốc tịch

Thị Trường: Hồ Chí Minh

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Chí Long

Ngành nghề: Bất động sản

Thị Trường: Đăk Nông

Khoá học: K94

Xem chi tiết

 

Xem thêm